EMC TEST LABORATUVARI

Tıbbi Cihaz Direktifi CE Belgesi EMC Belgesi EMC Test Raporu

Tıbbi Cihaz Direktifi CE Belgesi EMC Belgesi EMC Test Raporu

Tıbbi Cihaz Direktifi

 

Tıbbi Cihaz Direktifi CE Belgesi EMC Belgesi EMC Test Raporu

Bu Yönetmeliğin amacı; tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve
bu cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü
şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak                       amacıyla tasarımına, sınıflandırılmasına, üretimine, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine             ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tıbbi Cihaz Direktifi