EMC TEST LABORATUVARI

Posts Tagged ‘ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ’

ELEKTROMANYETİK VE TEMEL KAVRAMLAR

Elektrik Alan Bir elektrik yükünün etkisini gösterdiği bölgeye o yükün elektrik alanı denir. Elektrik alanı E vektörü ile gösterilir. Eksi yük için elektrik alan vektörü eksi yüke doğru yönelmiştir. Artı yük için ise artı yükten dışarı doğrudur. Elektrik alan vektörü elektrik alan çizgilerini oluşturur ve iki yük arasındaki alan çizgileri geçişi Şekil 2.1’de gösterilmiştir. Zıt…

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) Resmi Gazete

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) Resmi Gazete 2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini…